Baggrund

Virksomheden Østjysk Våbenhandel A/S CVR Nr. 12381239 skal i forbindelse med:

  • Nyhedsbreve
  • Kundeklub tilbud

bede om dit samtykke til, at vi indsamler, anvender og opbevarer dine personoplysninger efter gældende lovgivning.

Nyhedsbreve

Ved tilmeldelse til vores generelle nyhedsbreve, gives samtykke til at vi anvender din e-mail adresse til at sende dig løbende tilbud, nyheder og aktivitetsinformationer fra www.outdoorlife.dk.

Kundeklub tilbud

Ved tilmeldelse til vores kundeklubber, gives samtykke til at vi anvender din e-mail adresse til at sende dig løbende tilbud, nyheder og aktivitetsinformationer fra Østjysk Våbenhandel A/S.

Vi anmoder på denne baggrund om dit samtykke til ovenstående formål, afhængig af de 2 ovennævnte punkter.

Samtykkeerklæring

Som kunde giver jeg hermed mit samtykke til, at Østjysk Våbenhandel A/S må anvende mine personoplysninger i forbindelse med ovenstående punkter.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage, hvorefter vi fremover ikke længere må anvende afgivede oplysninger. En tilbagekaldelse af samtykket vil ikke påvirke lovligheden af den behandling som nævnt ovenfor, som vi har foretaget inden tilbagekaldelsen. Ligesom vi Østjysk Våbenhandel A/S også fremadrettet kan behandle personoplysningerne som nævnt ovenfor til andre lovlige formål.

Spørgsmål i forbindelse med samtykke

Såfremt du har spørgsmål i forbindelse med samtykke og tilbagekaldelse, bedes du venligst kontakte os på følgende e-mail adresse:

customerservice@ostjysk.com